Møte

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.

1

Møte

Før en løsning kan fremlegges, behøves det et møte for å undersøke hvilke tjenester som er aktuelle. Enten på telefon eller på video blir vi litt bedre kjent og får en klar pekepinn på hvor skapet står. Her planlegger vi budsjett, ambisjoner og potensielle utvidelser.

1

Møte

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.

1

Pre-produksjon

For å kunne levere den løsningen som kunden forestiller seg ved signering, må visse ting avklares før produksjonen starter. Vi tar derfor et møte for å gå gjennom spesifikasjonene rundt de forskjellige delene av avtalen. Dette sørger for færre korreksjoner og tid spart for begge parter.

2

Møte

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.

1

Produksjon

Vi setter sammen pakken din som avtalt, syr sammen de forskjellige løsningene slik at de samhandler godt med hverandre og åpner for uthenting av rapporter fra alle plattformene. Under produksjon inkluderer vi kunden ved behov og før større endringer blir gjort. Her er det også satt av tid for tilbakemeldinger og korreksjoner.

3

Møte

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.

1

Lansering

Ved lansering vil løsningen din gå «live». Gjennom god kommunikasjon gjennom hele prosessen, kan kunden klargjøre innlegg over alle aktive plattformer, for gi nettsiden det beste utgangspunktet. Når en ny markedsstrategi lanseres er det en festens dag og starten på et nytt kapittel.

4

Møte

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.

1

Post-lansering

Gjennom gode analyser kan vi etter lansering holde kontroll over effekten på løsningen. Ofte gjøres det korreksjoner i etterkant, når vi har fått sett hvordan kunder samhandler med din nye nettside eller hvilken kampanje som gir mest igjen for pengene. Uten gode analyser er det som å gå i blinde og man har ingen kontroll over hvilke grep som fungerer. Med nye analyseverktøy og nye markedsføringsprodukter på banen, er det essensielt for veilede deg best mulig!

5

StjerneBG_Vector_prosess_Prosess.png

Prosess

Vår arbeidsmetode

Gode løsninger kommer sjeldent fra tilfeldigheter.

Vi i Limelight Media kombinerer faglig tyngde, dialog med kunden og gjennomtenkt prosess til å løse våre kunders utfordring.

Møte

Før en løsning kan fremlegges, behøves det et møte for å undersøke hvilke tjenester som er aktuelle. Enten på telefon eller på video blir vi litt bedre kjent og får en klar pekepinn på hvor selskapet er på vei. Her planlegger vi budsjett, ambisjoner og potensielle utvidelser.

1

2

Pre-produksjon

For å kunne levere den løsningen som kunden forestiller seg ved signering, må visse ting avklares før produksjonen starter. Vi tar derfor et møte for å gå gjennom spesifikasjonene rundt de forskjellige delene av avtalen. Dette sørger for færre korreksjoner og tid spart for begge parter.

3

Produksjon

Vi setter sammen pakken din som avtalt, syr sammen de forskjellige løsningene slik at de samhandler godt med hverandre og åpner for uthenting av rapporter fra alle plattformene. Under produksjon inkluderer vi kunden ved behov og før større endringer blir gjort. Her er det også satt av tid for tilbakemeldinger og korreksjoner.

4

Lansering

Ved lansering vil løsningen din gå «live». Gjennom god kommunikasjon gjennom hele prosessen, kan kunden klargjøre innlegg over alle aktive plattformer, for gi nettsiden det beste utgangspunktet. Når en ny markedsstrategi lanseres er det en festens dag og starten på et nytt kapittel.

Post-lansering

Gjennom gode analyser kan vi etter lansering holde kontroll over effekten på løsningen. Etter det skapes en oversikt på hvordan kunder samhandler med din nye nettside eller hvilken kampanje som gir mest utbytte, får vi klare pekepinner til korreksjoner og videre utvikling. Uten gode analyser er det som å gå i blinde og man har ingen kontroll over hvilke grep som fungerer. Med nye analyseverktøy og nye markedsføringsprodukter på banen, er det essensielt for veilede deg best mulig!

5